พีซีอาร์โปรดักส์

คืออะไรพีซีอาร์?
PCR-โพสต์ผู้บริโภคเรซินพลาสติกพีซีอาร์ เป็นวัสดุรีไซเคิลจากพลาสติก PP และพลาสติกอื่นๆ วัสดุเหล่านี้ถูกรีไซเคิลเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ผ่านโครงการรีไซเคิลชุมชน พลาสติกจะถูกทำความสะอาดและกลายเป็นเม็ดก่อนที่จะนำไปแปรรูปใหม่เป็นขวดพลาสติกที่ปลอดภัยต่ออาหาร ได้รับการรับรองจาก FDA

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายปั๊มโลชั่นพลาสติก Maypak Packaging เชี่ยวชาญในการผลิตปั๊มโลชั่นความงามพลาสติกปั๊มขวดพลาสติกและปั๊มจ่ายพลาสติก

ส่งคำถามของคุณ