เครื่องพ่นละอองละเอียด

เครื่องพ่นละอองละเอียด ใช้เบอร์นูลลี'หลักการของ แบร์นูลลี'หลักการของกล่าวว่าในของไหลชนิดเดียวกัน ยิ่งมีความเร็วมาก ความดันยิ่งต่ำ ความเร็วยิ่งน้อย แรงดันยิ่งมาก ของเหลวจะไหลจากความดันสูงไปยังความดันต่ำโดยอัตโนมัติ เมื่อผ่านท่อตรีศูล น้ำที่ไหลด้วยความเร็วต่ำจะไหลไปสู่อากาศที่ไหลด้วยความเร็วสูง น้ำถูกฉีกออกเป็นหยดเล็กๆ ด้วยอากาศความเร็วสูง เมื่อละอองน้ำเล็กๆ นี้ถูกพ่น ก็จะเกิดเป็นหมอก

ส่งคำถามของคุณ