เมื่อปั๊มบำบัด ใช้งานอยู่ให้กดไล่อากาศในช่องเก็บของเหลวออกก่อน นั่นคือ หลอดพลาสติกที่ดูดน้ำได้ เมื่ออากาศหมด ให้กดหัวปั๊มอีกครั้ง เพราะหลังจากปล่อยแล้ว สปริงในหัวปั๊มจะกลับสู่สภาพเดิม จากนั้นจะเกิดสุญญากาศขึ้นในห้องเก็บของเหลวและจะเกิดแรงดันลบ ในเวลานี้ความดันในภาชนะจะสอดคล้องกับความดันบรรยากาศ จากนั้นความดันในห้องเก็บของเหลวจะน้อยและความดันในภาชนะจะสูง ไม่ดีบรรยากาศจะกดของเหลวรอบปากช่องเก็บของเหลวเข้าไปในช่องเก็บของเหลวและรองพื้นของเหลวจะถูกบีบออก

ส่งคำถามของคุณ